Tisztelt érdeklődő!

Ön most a Help Pláza Virtuális Bevásárló és Szabadidő Központ Weblapjának Bérleti feltételekkel foglalkozó oldalán jár. Önnek itt van lehetősége Bérleti szerződést kötni a Help Pláza Virtuális Bevásárló és Szabadidő Központ Üzemeltetőjével.
Az alábbi szerződést, kérjük figyelmesen olvassa el és értelmezze. Ebben az tamas.iaa@gmail.com e-mail címre elküldött kérdések megválaszolásával tudunk Önnek segíteni.
Amennyiben minden kérdésre választ kapott, úgy már csak a döntésén múlik, hogy egy jobb kávézóban elfogyasztott kávé és sütemény áráért havi garantáltan több vevőt/érdeklődőt kap, az megéri-e Önnek illetve a vállalkozásának
Ma egy vállalkozót onnan lehet megismerni az utcán, hogy siet, vagy fut a következő tárgyalásra, és onnan a következőre és így telik a nap, a hét. Ennek véget vethet, amennyiben web-áruházának forgalmát akarja növelni, a Help Pláza Virtuális Bevásárló és Szabadidő Központhoz való csatlakozással.
A Help Pláza Virtuális Bevásárló és Szabadidő Központtal megkötött szerződés sorrendjében helyezzük el a vállalkozásokat. Az első vagy utolsó, vagy bármelyik másik hely lefoglalására nincs lehetőség. Nézettségét és a vevőkben az érdeklődés felkeltését fokozhatja, a bemutatkozó film elkészttetésével és a virtuális üzletében történő elhelyezéssel, hogy amikor a keresőn keresztül a vevő az Ön által forgalmazott terméket, vagy nyújtott szolgáltatást kínálja, akkor a bemutatkozó film adta bizalom növeli az Ön forgalmát. A film megrendelhető e-mail címűnkön.
Jól gondolja át még egyszer, hogy mit szeretne értékesíteni, és azt a termék vagy szolgáltatás csomagot a vevői hogy szokták keresni, kérni és ezekből a keresőszavakból szedjen össze annyit amennyit jónak tart, de maximum 10-et és ezt felírva egy papírra kezdheti a kitöltését a bérleti szerződésnek. Amikor minden mezőt kitöltött, akkor olvassa át még egyszer, ha az adatok pontosan lettek rögzítve, akkor nyomjon egy enter billentyűt. Amennyiben a szerződésének minden pontját pontosan töltötte ki, akkor a megadott e-mail címre küldünk egy díjbekérőt, ami nem számla. Ön annak alapján befizeti előre a bérleti díjat. A befizetett összegről elektronikus számlát adunk Fizethet forintban és euróban ezt Ön dönti el.
A bérleti díj kifizetést követő maximum nyolc napon belül a szolgáltatásunkat megkezdjük. Amennyiben az Ön által elvárt forgalomnövekedés nem az elvárt mértékben valósult meg, akkor három hónap elteltével javasoljuk a keresőszavak egy részének cseréjét, ami Önnek három havonta ingyenes.
Önnek lehetősége van üzletfeleinek, partnereinek is ajánlani ezt a szolgáltatást. Ilyen esetben a szerződés tetején lévő „értékesítőkód” felirat mellé az Ön szerződés számát beírja, és akkor vállalkozásonként az Ön bérleti díja 10-10 %-ot csökken. Kellő számú fizető partner delegálásával az Ön bérleti díja akár 0.-€/hónap is lehet.

Bérleti szerződés feltételei

 1. Bérbeadó bérbe adja, Bérlő bérbe veszi, a Help Pláza Virtuális Bevásárló és Szabadidő Központ soron következő virtuális üzletét.
 2. Bérbeadó a virtuális üzlet Bérbeadásával (weblap link elérési lehetőséggel, weblap logóval, együtt) vállalja a Bérlő által megadott működési területre vonatkozó keresési feltételhez adat megadását (például: országos, Budapest, Baja, Tolna megye stb.) Bérbeadó vállalja továbbá 10 - a Bérlő tevékenységére, vagy termékeire vonatkozó - keresőszó elhelyezését, ami a vevő és a Bérlő kapcsolatfelvételét segíti elő. Bérbeadó vállalja, hogy a Help Pláza Virtuális Bevásárló és Szabadidő Központot a Bérlő működési területén, vevőtoborzás céljából folyamatosan reklámozza.
 3. Bérlő kijelenti, hogy visszavonhatatlan beleegyezését adja annak, hogy a szerződésben megadott tevékenységét, nevét, weblap címét, és termékcsoportját Bérbeadó a reklámoknál szabadon felhasználja, a Bérlő forgalmának növelése céljából.
 4. Bérbeadó kijelenti, hogy az általa létrehozott és üzemeltetett Help Pláza Virtuális Bevásárló és Szabadidő Központ működési rendszerét hat önálló védett szellemi termékből készült és a saját tulajdona, annak üzemeltetésével kapcsolatban harmadik személynek érvényesen nincs olyan joga, mely jelen bérleti szerződés megkötését korlátozná vagy akadályozná.
 5. A bérleti díj, minden esetben előre és minimum 6 (hat) hónap időtartamra fizetendő
 6. Bérlő vállalja, hogy Bérbeadó részére a bérlet ellenértékeként – jelen szerződés aláírását, és a számla átvételét követően, 24 órán belül -, 2018. évre vonatkozó, megkötött szerződés számlájának összegét bevezető áron 20.-€ + 27 % ÁFA/hónap (húsz euró) vagy annak megfelelő forint + 27% ÁFA/hónap megfizeti. A 2017 évben megkötött de 2018 évre vonatkozó szerződések esetén a 2017 -évi szolgáltatási díja 0.-€/hónap.
 7. Bérbeadó a szolgáltatás megkezdését követő harmadik nap 0 órájától számítja a hat hónap bérleti díjjal lefedett időszakot, melyről értesítést küld Bérlőnek.
 8. Bérbeadó jogosult, a Bérlő felé a szolgáltatást azonnal felfüggeszteni, amennyiben az adott időszakra vonatkozó szolgáltatás bérleti díjjal nem fedezett.
 9. Bérlő nyilatkozik, hogy megismerte, elismeri és elfogadja, a Help Pláza Virtuális Bevásárló és Szabadidő Központ működési filozófiáját, a Help Pláza Általános Szerződési Feltételeit, és a jelen szerződéssel összefüggő és a Bérbeadónál rendszeresített valamennyi Szabályzatot.
 10. Bérlő jogosult az Ő kapcsolat tartójával vagy a Területi igazgatójával a kapcsolatot folyamatosan fenntartani a Help Pláza területi ismertségének növelését ellenőrizni, a Területi igazgatótól minden új fejlesztésről információt kérni és kapni, javaslatokat tenni újabb fejlesztésekre, egyedi vagy általános módosításokra.
 11. Bérlő jogosult üzletpolitikáját, árait, termékeit, tevékenységét bármikor megváltoztatni, módosítani.
 12. Bérlő jogosult a Help Plázába, üzleti vagy kereskedelmi partnereit (mind önálló bérlőket) bevonni. Amennyiben Bérlő üzleti vagy kereskedelmi partnere és a Bérbeadó Help Pláza érvényes bérleti szerződést köt és a partner a bérleti díjfizetési kötelezettségének eleget tesz, úgy a Bérlő bérleti díját, a másik szerződés fennállásának ideje alatt, Bérbeadó 10% azaz tíz százalékkal csökkenti.
 13. Bérlő tudomásul veszi, hogy a Help Pláza Virtuális Bevásárló és Szabadidő Központ informatikai rendszerében okozott mindennemű kárért valamint az okozott kárból adódó harmadik fél felé történő kártérítés teljes összegéért valamint a nem dologi kárért teljes jogi, anyagi és erkölcsi felelősséggel tartozik. Bérlő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Bérbeadó informatikai rendszerét veszélyeztető bármilyen jelenséggel találkozik informatikusa, akkor a Bérbeadó a teljes bérleti díj összeg visszatartása mellett a szerződést azonnali hatállyal felbonthatja.
 14. Bérbeadó kötelezettséget vállal arra, hogy a Pláza Virtuális Bevásárló és Szabadidő Központ működését az év 365 napjában napi 24 órában folyamatosan biztosítja, ezért teljes anyagi és erkölcsi felelősséggel tartozik a Bérlő felé. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy fenti kötelezettség nem vonatkozik áramkimaradásra vagy a Bérbeadó tevékenységén és érdekkörén kívül eső szolgáltatók üzemzavarára.
 15. Bérbeadó vállalja, hogy a Pláza Virtuális Bevásárló és Szabadidő Központ rendszerét folyamatosan fejleszti és a Bérlők valamint a Vásárlók felé szolgáltatásait folyamatosan (igény szerint) bővíti.
 16. Bérbeadó fenntartja magának a jogot, hogy minden indoklás nélkül bármely bérleti szerződést a bérleti díjjal fedezet időszak utolsó napjára felmondja.
 17. Bérlő köteles tevékenysége során, bérlői minőségében a mindenkori etikai szabályokat betartani, különös tekintettel faji, etnikai, vallási vagy egyéb, megkülönböztetést a Help Pláza felületén történő megjelenítésében nem alkalmazhat.
 18. Jelen szerződés, a Bérlő a Bérbeadó weblapján, történő egyoldalú elektronikus kitöltésével és elektronikus úton történő elküldésével, határozatlan időre jön létre. A szerződés hatálybalépésének feltétele a Bérlő bérleti díj fizetésének beérkezése Bérbeadónak.
 19. Bérbeadó köteles a szerződés hatálybalépését követő nyolcadik napig a szolgáltatást megkezdeni úgy, hogy a Bérlő által, kiválasztott nyelven, jelen szerződésben megadott weblapját, területi működését és a tíz termékmegjelölést a Help Pláza Virtuális Bevásárló és Szabadidő Központ soron következő üzletének helyén megjeleníti.
 20. Szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az egymásról megszerzett információt (információ = minden olyan adat, irat, szóban, elektronikusan vagy bármilyen más módon történt kinyilatkozás, vagy az ezekből levonható következtetés, amit az információ tulajdonosa még nem hozott nyilvánosságra) üzleti titokként kezelnek. Az üzleti titok megsértéséből adódó minden közvetett vagy közvetlen joghátrányért az üzleti titkot megszegő teljes anyagi és erkölcsi kötelezettségvállalással tartozik.
 21. Jelen szerződést bármelyik fél a másik félhez intézett elektronikus levélben, 30 napi felmondással mondhatja fel. Rendkívüli felmondásnak a törvényben meghatározott esetekben van helye. Felmondás esetén a befizetett bérleti díj Bérlőnek nem jár vissza.
 22. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre az Általános Szerződési Feltételek, a Bérbeadónál rendszeresített egyéb szabályzatokban, a PTK. idevonatkozó szakaszai, különös tekintettel, a bérleti jogviszonyra, valamint a web kereskedelemre vonatkozó jogszabályok az irányadóak.