Általános Szerződési Feltételek!

Köszönjük, hogy igénybe veszi a Help Pláza Virtuális Bevásárló és Szabadidő Központ szolgáltatásait. A weblapunk használatával, Ön elfogadja a jelen ÁSZF-ben rögzített feltételeinket. Kérjük, hogy mielőbb továbbmenne, figyelmesen olvassa el ezeket. A jelen weblap szolgáltatásai nagyon széles körűek, és közvetlen átlépést biztosítanak/segítenek elő más weblapokra, ahol a követelmények eltérőek. A jelen weblap használatára vonatkozó előírásokat az alábbiakban tekintheti meg.

Általános szabályok:

Alapadatok

Jelen, Általános Szerződési Feltételek, (továbbiakban: ÁSzF) a Vevők és érdeklődők kiszolgálására. beszerzéseik, szolgáltatás megrendeléseik, közérdekű adatokhoz való hozzájutásuk elősegítésére létrehozott Help Pláza Virtuális Bevásárló és Szabadidő Központ, angol nevén a Help Plaza Virtual Shopping, Free Time end Information Center működési, használati szabályait hivatott rögzíteni.


Jelen ÁSzF rögzíti, a
Név:
Facitus Global Kft
Székhely:
6055 Felsőlajos, Kertész u. 35
Szolgáltatásnyújtás helye:
1195. Budapest, Árpád utca 35.
Bejegyző Cégbíróság:
Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám:
03-09-130659
Adószám:
25951305-2-03
Bankszámlaszám:
MKB 10300002-10696204-49020018
Ügyvezető igazgató:
Szemán Anasztázia Erika
E-mail cím:
info@helpplaza.eu
szerződés@helpplaza.eu
panasz@helpplaza.eu
tamas.iaa@gmail.com
Telefonszám:
+36 (70) 633 5320
Weblap cím:
www.helpplaza.eu
Informatikai rendszert készítette:
GoldWeb Informatikai Iroda
 1. mint a Help Pláza Virtuális Bevásárló és Szabadidő Központot Üzemeltető, (továbbiakban Üzemeltető,) a Help Pláza Virtuális Bevásárló és Szabadidő Központba látogató érdeklődő és/vagy vevők, (továbbiakban vevő) és a Help Pláza Virtuális Bevásárló és Szabadidő Központot bérlő és a vevővel szállítóként/eladóként résztvevő (továbbiakban Bérlő) közötti jogviszonyt és szabályokat.
 2. A Help Pláza Virtuális Bevásárló és Szabadidő Központ működését biztosító tárhely, tárhely szolgáltatója:
Neve:Magyar Hosting Kft
Székhelye:1132. Budapest Victor Hugó u 18-22
Telefonszáma:+36 1 700 2323
e-mail címe:info@hosting.hu
online ügyfélszolgálat:https://online.mhosting.hu

Jelen ÁSzF hatálya kiterjed az alábbi résztvevőkre:

Jelen ÁSzF hatálya kiterjed az alábbi résztvevőkre:

 1. Üzemeltető:
  Üzemeltető tevékenysége:
  1. Létrehozta a Help Pláza Virtuális Bevásárló és Szabadidő Központot
  2. Üzemelteti a Help Pláza Virtuális Bevásárló és Szabadidő Központot
  3. Folyamatosan fejleszti és karbantartja a Help Pláza Virtuális Bevásárló és Szabadidő Központot
  4. Szervezi a Help Pláza Virtuális Bevásárló és Szabadidő Központ működését
  5. Vevők toborzásával segíti a Bérlők tevékenységét
  6. Segíti a Vevők, látogatók beszerzési igényének kielégítését
  7. Egy speciális keresőn keresztül szolgálja ki a vevőket, ezzel biztosítva célirányos vevőirányítást.
  8. Üzemeltető és Vevő közötti szerződéses kapcsolat csak a Vevő, jelen weblapra történő belépésétől az általa kiválasztatott weblapra történő belépésig, vagy az oldal elhagyásáig áll fenn.
  9. Irányítja és koordinálja a résztvevők tevékenységét
  10. A résztvevők szerződő partnere
  11. A Bérlők felé a résztvevőket képviseli
  12. A Help Pláza Virtuális Bevásárló és Szabadidő Központ működése abból áll, hogy a Vevők vásárlási szokásait figyelembe véve Őt kiszolgálva, egy web felületen a szerződéskötés sorrendjében szerepelteti az összes Bérlőt, akiknek a Vevő részéről történő elérését egy speciális erre a célra kifejlesztett keresőrendszeren keresztül biztosítja.
  13. Bérbeadóként lép fel,
  14. Üzemeltetőként működik
  15. Gazdálkodik és pénzügyileg működteti a rendszert, gondoskodik a bevételekről és a szállítók szerződés szerinti kifizetéseiről
  16. Meghatározza a Help Pláza Virtuális Bevásárló és Szabadidő Központ jogállását
  17. Gondoskodik a szabályzatok megismertetéséről és betartásáról, betartatásáról
  18. Legalább 5 évig működteti a Help Pláza Virtuális Bevásárló és Szabadidő Központot
  19. Üzemeltető nem kereskedik, nem szól bele a Bérlő gazdasági tevékenységébe,
  20. Üzemeltető biztosítja és felel a rendszer zavartalan működéséért
  21. Üzemeltető nem felel azokért a műszaki vagy technikai szolgáltatás kimaradásokért, aminek a bekövetkezése rajta kívül álló okok miatt következik be, vagy a jogszabály által, vagy egyéb vis-major helyzetnek ítélt események bekövetkezéséből származó esetekért.
  22. Üzemeltető kártérítési kötelezettséggel tartozik minden olyan esetben, amikor a Bérlő jogai bizonyítottan az Ő hibájából sérülnek.
  23. A kártérítés mértéke az okozott szolgáltatás kiesés idejére felszámított bérleti díj mértékének a 10 (tíz) szerese.
 2. Vevő: Az Üzemeltetővel a szerződéses kapcsolata a Vevőnek a Help Pláza Virtuális Bevásárló és Szabadidő Központ, weblap látogatásával kezdődik, és a szerződéses kapcsolat a weblap elhagyásával szűnik meg. Megszűnik a szerződéses kapcsolat a Bérlő weblapjára történő átlépéssel is. Vevő minden esetben az a természetes személy, aki saját jogon vagy képviseletet ellátva ellátogat a Help Pláza Virtuális Bevásárló és Szabadidő Központba és ott a Bérlő bármelyikével szerződéses kapcsolatot létesít.

  A Vevő:
  1. Tudomást szerez a Help Pláza Virtuális Bevásárló és Szabadidő Központ működéséről
  2. Önszántából keresi fel a weboldalt
  3. A kereső segítségével felkeres egy vagy több Bérlőt
  4. Szerződéses kapcsolatot létesít a kiválasztott Bérlővel
  5. Betartja a rá vonatkozó jogszabályok idevonatkozó szakaszait és az Üzemeltető és Bérlő által felállított szabályokat
  6. Jogosult Bérlőként szerződéskötést kezdeményezni Üzemeltetővel
  7. Jogosult karrierlehetőséggel élni, amit a weboldal felkínál számára
  8. Jogosult észrevételeivel írásban az Üzemeltetőhöz fordulni
  9. Jogosult a g,h, pontok szerinti tevékenységekre más harmadik személyt delegálni.
  10. A Bérlő kiválasztásáig a Vevő az Üzemeltetővel áll szerződéses kapcsolatba, a Bérlő kiválasztásakor a Bérlő Weblapjára történő átlépéssel a Bérlővel létesített szerződéses kapcsolatot
  11. Jogosult a vásárolt termékhez, szolgáltatáshoz, információhoz kapcsolódó valamennyi jogának érvényesítésére, a terméket, szolgáltatást, információt, biztosító Bérlővel szemben.
  12. Vevő tudomásul veszi, hogy Üzemeltető egyik Bérlőt sem részesíti előnybe, vagy hátrányba, így az Ő által kiválasztott keresési feltételeknek megfelelő valamennyi Bérlőt (szerződéskötésük sorrendjében) megjeleníti, és a választás joga a Vevőé marad, hogy melyik Bérlőt választja szállítónak.
  13. Vevő kártérítésre kötelezhető az Üzemeltetőnek okozott kár megtérítésére, és a Bérlő és a Vevő közötti szerződéses kapcsolat megszegése esetén.
 3. Bérlők: Azok a szerződött vállalkozások, társadalmi szervezetek, intézmények, akik az Üzemeltetővel bérleti szerződést kötnek a Help Pláza Virtuális Bevásárló és Szabadidő Központ használatára, és a használatért bérleti díjat fizetnek.
 4. Help Pláza Virtuális Bevásárló és Szabadidő
  Központ működésének jogi háttere.
  A Szolgáltató alaptevékenysége: Virtuális üzlet bérbeadása.
  A Szolgáltató tevékenységének másik része, a 2008. évi XLVIII. törvény 3. § d)pontja alapján, gazdasági reklám:

  Törvényi meghatározása:

  olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog - ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket - (a továbbiakban együtt: termék), szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban mindezek együtt: áru) értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul (a továbbiakban: reklám),

  Területi igazgató, Területi vezető, Értékesítő, együttesen reklámközvetítők. A reklámközvetítők jogi állása a következő: 2008. évi XLVIII. törvény 3. § E törvény 5/C. § A reklámközvetítő a reklám közzétevőjétől vagy más személytől a reklámközvetítés során vagy a reklámközvetítési tevékenységével összefüggésben közvetve vagy közvetlenül - a reklámközvetítési tevékenységre vonatkozó díjon felül - ajándékot, a reklám közzétevőjétől vagy a nevében eljáró médiahirdetési felület-értékesítőtől kapott árengedmény kivételével vagyoni előnyt vagy más juttatást nem fogadhat el.
  (3) A reklámközvetítő a reklámozótól díjra jogosult, amelynek mértéke a reklám közzétételi díjának 15%-a.
  5/E. §16 A reklámközvetítő nem minősül a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény szerinti kereskedelmi ügynöknek.

  A Reklámközvetítő által leszervezett Bérlő tevékenységéhez tartozó tiltó rendelkezések, mely tevékenységek reklámozására Szolgáltató szerződést nem köt:
  Bérlő a Szolgáltatóval a Help Pláza Virtuális Bevásárló és Szabadidő Központ virtuális üzletének bérletére megkötésre kerülő szerződés hatálybalépése előtt, jelen ÁSZF áttanulmányozását követően kijelenti, hogy tevékenysége nem tartozik az alább felsorolt tevékenységek egyikébe sem. Kijelenti továbbá, hogy weblap nem tartalmaz, az alább felsorolt tiltó rendelkezések hatálya alá eső tartalmakat.

  2008. évi XLVIII. törvény 3. § E törvény
  7. § (1) Tilos az olyan reklám, amely erőszakos, illetve a személyes vagy a közbiztonságot veszélyeztető magatartásra ösztönöz.
  (2) Tilos az olyan reklám, amely a környezetet, illetve a természetet károsító magatartásra ösztönöz. 8. § (1) Tilos az olyan reklám, amely a gyermek- és fiatalkorúak fizikai, szellemi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését károsíthatja.
  (2) Tilos az olyan gyermek-, illetve fiatalkorúaknak szóló reklám, amely alkalmas a gyermek-, illetve fiatalkorúak fizikai, szellemi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődésének kedvezőtlen befolyásolására, különösen azáltal, hogy erőszakra, szexualitásra utal vagy azt ábrázol, vagy témájának meghatározó eleme az erőszakos módon megoldott konfliktus. (3) Tilos az olyan reklám, amely gyermek- vagy fiatalkorút veszélyes, erőszakos vagy a szexualitást hangsúlyozó helyzetben mutat be.
  9. § (1) Tilos az olyan reklám, amely a nemiséget súlyosan szeméremsértő nyíltsággal ábrázolja, különösen amelyik nemi aktust vagy nemi szervet nyíltan ábrázol (pornográfreklám).
  (2) Tilos a szexuális szolgáltatás reklámja. A szexuális szolgáltatás fogalmát és reklámozásának további korlátozásait külön törvény állapítja meg.
  (3) Tilos az olyan áru reklámja, amely rendeltetése szerint szexuális ingerkeltésre irányul.
  (4) Nem kell alkalmazni az (1) és (3) bekezdés szerinti tilalmat a szexuális terméken, továbbá a szexuális termékek üzletén belül elhelyezett reklámra. A szexuális termék, illetve a szexuális termékek üzlete fogalmát külön jogszabály állapítja meg. 10. § Tilos az olyan áru reklámja, amelynek előállítása vagy forgalmazása jogszabályba ütközik.
  11. § Tilos a tudatosan nem észlelhető reklám.
  12. §23 Tilos a kereskedelemről szóló törvényben meghatározott, árubemutatóval egybekötött termékértékesítéshez kapcsolódóan ajándék juttatás, árengedmény, kedvezmény, vagyoni előny és ajándéksorsolás reklámja.

  14. § (1) Tilos fegyver, lőszer, robbanóanyag és a közbiztonságra különösen veszélyes eszköz reklámja.
  15. § Tilos a külön jogszabályban meghatározott veszélyes eb, továbbá az állatviadal reklámja.
  16. § Tilos emberi szervet, szövetet bármilyen felhasználás céljára reklámozni.
  17. § Tilos a terhesség-megszakítás, a terhesség-megszakítást végző intézmény, arra alkalmas eszköz vagy eljárás reklámja.
  18. § (1) Tilos alkoholtartalmú ital olyan reklámja, amely
  a) gyermek-, illetve fiatalkorúaknak szól,
  b) gyermek- vagy fiatalkorút mutat be,
  c) alkoholtartalmú ital mértéktelen fogyasztására ösztönöz, vagy negatívan tünteti fel az önmérsékletet, illetve az alkoholfogyasztástól való tartózkodást,
  d) az alkohol fogyasztását jobb fizikai teljesítménnyel vagy járművezetéssel kapcsolja össze,
  e) olyan benyomást kelt, hogy az alkohol fogyasztása hozzájárul a társadalmi vagy szexuális sikerhez,
  f) azt állítja vagy olyan benyomást kelt, hogy az alkoholnak gyógyászati tulajdonsága van, serkentő vagy nyugtató hatású,
  g) azt állítja vagy olyan benyomást kelt, hogy az alkohol személyes konfliktusok megoldásának eszköze lehet, vagy
  h) a magas alkoholtartalmat az italok pozitív minőségi jellemzőjeként hangsúlyozza.
  (2) Tilos közzétenni alkoholtartalmú ital reklámját
  a) sajtótermék első borítólapjának külső oldalán, illetve - honlap esetén - a nyitó oldalon,
  b) színházban vagy moziban 20 óra előtt, illetve gyermek-, illetve fiatalkorúak számára készült műsorszámot közvetlenül megelőzően, annak teljes időtartama alatt és közvetlenül azt követően,
  c) egyértelműen játék céljára szánt terméken és annak csomagolásán, és
  d)25 köznevelési és egészségügyi intézményben, továbbá ilyen intézmény bejáratától légvonalban mért kétszáz méteres távolságon belül szabadtéri reklámhordozón.
  19. § (1) Tilos a dohánytermék reklámja.
  (2) Az (1) bekezdésben meghatározott tilalom kiterjed a dohánytermék közvetett reklámjára is. Dohánytermék közvetett reklámja különösen az a reklám, amely
  a) a dohányterméket közvetlenül nem jelöli meg, de a dohánytermékkel összefüggésbe hozható bármely más megjelölés vagy árujelző használatával alkalmas a dohánytermék reklámozására,
  b) a dohányterméket más áru elnevezésével, megjelölésével vagy árujelzőjével mutatja be, vagy
  c) más árut dohánytermék elnevezésével, megjelölésével vagy árujelzőjével mutat be.
  (3) Nem minősül dohánytermék reklámjának az olyan áru reklámozása, amelynek elnevezése, megjelölése vagy árujelzője valamely dohánytermékével megegyezik, ha az áru elnevezése, megjelölése vagy árujelzője egyértelműen elkülöníthető a dohánytermékétől.
  21. § (1) Tilos a gyermek-, illetve fiatalkorúak szerencsejátékban való részvételére felszólító reklám.
  (2) Tilos közzétenni szerencsejátékhoz kapcsolódó reklámot olyan sajtótermékben, amely alapvetően gyermek-, illetve fiatalkorúakhoz szól.
  (3)28 Tilos közzétenni olyan reklámot, amely a szerencsejáték-felügyeleti hatóság engedélye nélkül szervezett szerencsejátékot népszerűsíti.
  (4)29 Tilos olyan reklámban szerepelni, amely a szerencsejáték-felügyeleti hatóság engedélye nélkül Magyarország területén szervezett szerencsejátékot népszerűsít.
  22. § (1) Tilos közzétenni temetkezési szolgáltatás reklámját egészségügyi intézmény területén, épületének falán és kerítésén, valamint - az erre a célra kijelölt hely kivételével - temető területén.
  9. § (1) A szerzőt a mű létrejöttétől kezdve megilleti a szerzői jogok - a személyhez fűződő és a vagyoni jogok - összessége.
  (2) A szerző személyhez fűződő jogait nem ruházhatja át, azok másként sem szállhatnak át és a szerző nem mondhat le róluk.
  (3) A vagyoni jogok - a (4)-(6) bekezdésekben foglaltak kivételével - nem ruházhatók át, másként sem szállhatnak át és azokról lemondani sem lehet.
  (4) A vagyoni jogok örökölhetők, róluk halál esetére rendelkezni lehet.
  (5) A vagyoni jogokat öröklés útján megszerző személyek azokról egymás javára rendelkezhetnek

  A Bérleti jogviszony keletkezésének lépései:
  • Vállalkozás vezetője (továbbiakban: Vállalkozó) tudomás szerez a Help Pláza Virtuális Bevásárló és Szabadidő Központról.
   A tudomásszerzés történhet az internetes keresőn keresztül, vagy az értékesítő által történő megkereséssel.
  • Vállalkozó megismeri a weboldal működését és a nyújtott szolgáltatást, a virtuális üzlethelyiség bérlet lehetőségét.
   Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Üzemeltető nem végez termék, vagy (a Help Pláza Virtuális Bevásárló és Szabadidő Központ üzleteinek bérbeadásán, a bemutatkozó filmek, és a könyvelő iroda szolgáltatásának értékesítését kivéve) értékesítő tevékenységet, nem kereskedik.
  • Vállalkozó megismeri az Üzemeltető által elkészített és a Vállalkozó részére elérhetővé tett szerződés tervezetet, – amely távollévők között kötött szerződésnek minősül - amit a Vállalkozó áttanulmányoz és kérdésivel vagy az értékesítőhöz, vagy a Területi igazgatóhoz, vagy az Üzemeltetőhöz fordul.
  • A feltett kérdések megválaszolása után amennyiben a Vállalkozó úgy dönt, hogy megrendeli az Üzemeltető szolgáltatását, akkor a szerződés üres (rá vonatkozó) pontjait kitölti.
   A kitöltéssel egyidejűleg elfogadja az Üzemeltető adatkezelési szabályzatát, és kijelenti, hogy az adatokat saját akaratából adta meg, és a megadott adatok a valóságnak megfelelnek.
  • A Vállalkozó a kitöltött szerződést elküldi elektronikusan az Üzemeltetőnek.
  • A szerződés Üzemeltetőhöz történő beérkezésekor a Vállalkozó jelezte Üzemeltetőnek, szerződéskötési szándékát, valamint, hogy az Üzemeltető által nyújtott szolgáltatás nyújtását meg fogja rendelni.
  • Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a bérleti díjat előre hat hónapra kell fizetnie Üzemeltetőnek.
  • Üzemeltető díjbekérőt küld a Vállalkozónak, azon szerepeltetve az előre kifizetendő bérleti díjat.
  • Vállalkozó a Díjbekérőn szereplő összeget a szerződés szám közlemény rovatban történő szerepletetésével az Üzemeltetőnek megküldi.
  • Az Üzemeltető a díj kifizetésének megérkezésétől számított nyolc napon belül a Vállalkozó web-áruházának elérésére szolgáló linket aktiválja.
  • Az Üzemeltető a link aktiválásával egy időben a Vállalkozó által megadott három keresési szempontot hozzárendeli a Vállalkozó web-áruházához.
  • Üzemeltető értesíti Vállalkozót, hogy a web-áruháza a Help Pláza Virtuális Bevásárló és Szabadidő Központban elérhető, - az üzlet kinyitásra kész, a továbbiakban érkező vevők az általa megadott keresőszavakon keresztül jutottak el hozzá - és az adott naptól élvezi jogait és köteles teljesíteni Bérlői kötelezettségeit, amit jelen ÁSzF és az Üzemeltető egyéb a Bérlő számára is hozzáférhető szabályzata tartalmaz. Tájékoztatja továbbá a szolgáltatás megkezdésének és a fizetett időszak lejáratának napjáról.
  • Üzemeltető a lejárati nap 24-óráig biztosítja Vállalkozó, aki most már Bérlő számára a Virtuális Üzlethelyiséget.
  • Üzemeltető, a folyamatos lekötésnöveléssel, reklámokkal segíti Bérlő munkáját.

  Bérlő:
  1. Tudomást szerez a Help Pláza Virtuális Bevásárló és Szabadidő Központról és tájékozódik annak üzemeléséről és a Bérlők jogállásáról.
  2. Megismerkedik a Bérlőkre vonatkozó jogokkal és kötelezettségekkel,
  3. Felveszi a kapcsolatot a Help Pláza Virtuális Bevásárló és Szabadidő Központot Üzemeltető vállalkozással
  4. Szerződést köt a Help Pláza Virtuális Bevásárló és Szabadidő Központ egy vagy több virtuális üzletének bérlésére.
  5. A bérleti díjat hiánytalanul megfizette az Üzemeltetőnek
  6. A virtuális üzlet bérlése úgy történik, hogy az Üzemeltető a (bérleleti díj átvételét követően) megbízza Informatikust, a Bérlővel kötött szerződésen szereplő weblap linkjének a Help Pláza Virtuális Bevásárló és Szabadidő Központ weblapján a következő üres kockájában. való elhelyezésére. Megbízza továbbá a Bérlő által megadott négy szempont szerinti főcsoport, a területi és 10 termék vagy szolgáltatáscsoport tevékenységi megnevezés szerinti keresési feltétel, keresőben történő elhelyezésére.
  7. Külön díjért bemutatkozó filmet készíttet Üzemeltetővel (opcionális)
  8. Vevőit átirányítja a Help Pláza Virtuális Bevásárló és Szabadidő Központon keresztül történő elérésére
  9. A Help Pláza Virtuális Bevásárló és Szabadidő Központ szolgáltatásait élvezi
  10. A virtuális üzletet birtokba vette
  11. Betartja a rá vonatkozó jogszabályok idevonatkozó szakaszait és az Üzemeltető által felállított szabályokat
  12. Gondoskodik arról, hogy a weblapján közöltinformációk naprakészek legyenek.
  13. Gondoskodik arról, hogy a Vevőnek a weblapon felkínált termék a Vevővel megkötésre kerülő szerződésben foglaltak szerint a Vevő rendelkezésére álljanak
  Bérlő felel:
  • az általa szerepeltetett termék, szolgáltatás, információ meglétéért,
  • a Vevői kör Help Pláza Virtuális Bevásárló és Szabadidő Központon keresztül történő elérésre történő átirányításért
  • a vevő kiszolgálás szabályszerűségéért
  • a termék vagy szolgáltatás nyújtásánál szabályszerűségéért
  • a számla, nyugtaadási kötelezettségéért
  • valamint minden a saját oldalán megjelentetett információ valódiságáért.
  • Bérlő kártérítés megfizetésére kötelezhető minden olyan esetben, amikor a Help Pláza Virtuális Bevásárló és Szabadidő Központnak, más Bérlőnek, vagy Vevőnek bizonyítottan kárt okoz, vagy etikátlan magatartást tanúsít.
  • A kártérítés mértéke az okozott kárral és az eredeti állapot helyreállítás költségével arányos összeg.
 5. Jogtulajdonosok: A Help Pláza Virtuális Bevásárló és Szabadidő Központ rendszerének kitalálói, megalkotói, és a szellemi termékük bérbeadói, fejlesztői, jogállásukat, - az erre feljogosított intézménynél a jogvédelmi nyilvántartásba vétellel - igazolták és velük Üzemeltető szerződést kötött.
  1. a. A szellemi terméket az Üzemeltető áttanulmányozta és annak használatára a Jogtulajdonosokkal bérleti szerződést kötött
  2. b. A szellemi terméket az Üzemeltető szakemberei áttanulmányozták, és az Üzemeltető felé, annak újszerűségét igazolták
  3. c. Az Üzemeltető a rendszer működtetése szempontjából elengedhetetlennek ítélte meg
  4. d. Betartja a rá vonatkozó jogszabályok idevonatkozó szakaszait és az Üzemeltető által felállított szabályokat
 6. Területi igazgató: Az Üzemeltető szerződött partnere
  1. a. Szervezi a szerződésben meghatározott területen a Help Pláza Virtuális Bevásárló és Szabadidő Központ bérlőit
  2. b. Megismerteti a működési területén a Help Pláza Virtuális Bevásárló és Szabadidő Központ működését a vevőkkel
  3. c. Értékesítő hálózatot szervez és üzemeltet
  4. d. Reklámozza a a Help Pláza Virtuális Bevásárló és Szabadidő Központot
  5. e. Kapcsolatot tart fenn, és közvetít az Üzemeltető és Bérlő között
  6. f. Betartja a rá vonatkozó jogszabályok idevonatkozó szakaszait és az Üzemeltető és Bérlő által felállított szabályokat
  7. g. Területi igazgató kártérítésre kötelezhető minden olyan esetben, amikor bizonyítottan a Bérlőnek és/vagy az Üzemeltetőnek vagy szerződött partnerének kárt okozott, vagy a Bérlővel ajánlati, vagy gazdasági viszonyt létesít.
 7. Értékesítő: A területi igazgató szerződött partnere
  1. Vállalkozókkal felveszi a kapcsolatot és megismerteti Őket a Help Pláza Virtuális Bevásárló és Szabadidő Központtal és annak működésével
  2. Bérlőt szervez
  3. Bérlőkkel szerződéses viszonyt létesít
  4. Bérlőkkel folyamatos kapcsolatot tart fenn
  5. A területi igazgatón keresztül képviseli az Üzemeltető érdekeit
  6. Betartja a rá vonatkozó jogszabályok idevonatkozó szakaszait és az Üzemeltető és Bérlő által felállított szabályokat
  7. Értékesítő kártérítésre kötelezhető, amennyiben a Bérlőnek, Üzemeltetőnek, Területi igazgatónak vagy szerződött partnereinek kárt okoz, vagy a Bérlővel ajánlati, vagy gazdasági kapcsolatot létesít-
 8. Informatikus: Az Üzemeltető szerződött partnere
  Az Informatikus feladata:
  1. A rendszer informatikai rendszerének üzemeltetés
  2. Az informatikai fejlesztések elvégzése
  3. A Help Pláza Virtuális Bevásárló és Szabadidő Központ weblapjának folyamatos fejlesztése
  4. Bérlők elhelyezése a Help Pláza Virtuális Bevásárló és Szabadidő Központban
  5. Kereső szavak elhelyezése
  6. A területi kereső elhelyezése
  7. Informatikai szaktanácsadás a többi résztvevőknek
  8. Bérelhető standard web-áruházak biztosítása
  9. Betartja a rá vonatkozó jogszabályok idevonatkozó szakaszait és az Üzemeltető és Bérlő által felállított szabályokat
  10. Informatikus kártérítésre kötelezhető, amennyiben szerződési kötelezettségének nem tesz eleget, az Ő hibájából az informatikai rendszerben üzemzavar következik be, vagy a szolgáltatást akadályozza.
 9. Reklámozó szerződött partnere: A területi igazgató szerződött partnere
  1. A szerződés szerinti reklámok elhelyezése
  2. A reklám nézettségének közlése
  3. A reklám jogszabályi megfelelőségének ellenőrzése, tanácsadás
  4. Betartja a rá vonatkozó jogszabályok idevonatkozó szakaszait és az Üzemeltető és Bérlő által felállított szabályokat
 10. Egyéb szerződött partnerek: Az üzemeltető szerződött partnere
  1. Szerződés szerinti teljesítés
  2. Betartja a rá vonatkozó jogszabályok idevonatkozó szakaszait és az Üzemeltető és Bérlő által felállított szabályokat

Bérleti jogviszony:

Üzemeltető jogosult:

 1. Üzemeltető jogosult minden indok nélkül, a Szolgáltatás nyújtásának megtagadására vagy – elszámolási kötelezettség mellett – felfüggesztésére, amennyiben Bérlő:
  • tevékenysége, és/vagy üzleti magatartása nem felel meg a hatályos jogszabályokban, jelen ÁSzF-ben és egyéb szabályzatokban szereplő előírásoknak.
  • az informatikai rendszer biztonságos működését befolyásoló bármilyen módon beavatkozik a rendszerbe,
  • etikátlan magatartást tanúsít,
  • jogtalan előny megszerzésére irányuló lépést tesz,
  • tevékenységével zavarja vagy bármilyen módon korlátozza a többi Bérlő jogait,
  • megszegi a kereskedelemre vonatkozó általános vagy speciális szabályokat és ezzel a többi Bérlőnek vagy az Üzemeltetőnek kárt okoz
  • a jogszabályok vagy az Üzemeltető által előírt szabályok be nem tartásával zavarja vagy kárt okoz a többi Bérlőnek vagy az Üzemeltetőnek vagy a Help Pláza Virtuális Bevásárló és Szabadidő Központ érdekkörébe tartozó harmadik személynek
 2. Üzemeltető jogosult a Bérleti szerződés megkötését minden indoklás nélkül megtagadni bármely Bérlőnek jelentkező vállalkozással.
 3. Üzemeltető a Help Pláza Virtuális Bevásárló és Szabadidő Központ rendszerét folyamatosan fejleszti, de a fejlesztés egyetlen Bérlő bérlői jogait nem korlátozhatja, vagy egyetlen bérlőcsoportnak nem nyújthat egyedüli előnyt.
 4. Üzemeltető az árait maga képzi és jogosult a bérleti díj változtatásra olyan módon, hogy a változtatást a Help Pláza Virtuális Bevásárló és Szabadidő Központban azt közzéteszi. Az árváltozás a kihirdetést követő 30. napon lép életbe.
 5. Üzemeltető a Szabályzatai, változtatásának jogát fenntartja, a megváltozott szabályzat hatályba lépésének időpontja a Help Pláza Virtuális Bevásárló és Szabadidő Központban való kihirdetést követő 30. nap
 6. Üzemeltető a szerződéseinek változtatásának jogát fenntartja a megváltozott szerződések hatályba lépésének időpontja a Help Pláza Virtuális Bevásárló és Szabadidő Központban való kihirdetést követő 30. nap, és a változás a bérleti díjjal fedezett időszakra a Bérlő jogait nem csorbíthatják
 7. Üzemeltető jogosult az Üzemeltetői státuszát harmadik személyre engedményezni, de csak olyan feltételekkel, hogy a változás a Bérlő jogaiban változást a befizetett bérleti díjjal fedezett időpontban nem idézhet elő

Az Üzemeltető nem felel az alábbiakért:

Jelen ÁSzF hatálya alá tartozó résztvevők jognyilatkozatai:

 1. Kijelentem, hogy a Help Pláza Virtuális Bevásárló és Szabadidő Központ rendszert ismerem, a rendszer használat szabályait valamint a szerződés elfogadását a weblapon való tartózkodásommal, mint ráutaló magatartással elfogadom.
 2. Kijelentem, hogy a szabályok betartásának elmaradásából származó valamennyi jogkövetkezmény, engem terhel, annak következményeit én vagyok köteles viselni.
 3. Kijelentem, hogy a jelen ÁSzF hatálya alá tartozó valamennyi partner felé, általam megadott valamennyi információ a valóságnak megfelel.
 4. Vállalom, hogy a jelen ÁSzF hatálya alá tartozó valamennyi szerződés bármely adatába bekövetkezett változást a szerződött partneremmel 8 napon belül írásban közlök.
 5. Vállalom, hogy a Help Pláza Virtuális Bevásárló és Szabadidő Központ rendszerébe a rendszer által felajánlott tevékenységen kívül más tevékenységet nem kezdeményezek, a rendszer működését nem akadályozom.

Titoktartás:

Jelen ÁSzF hatálya alá eső valamennyi résztvevő köteles az együttműködés során megszerzett valamennyi információt üzleti titokként kezelni (Információ = maga, a Help Pláza Virtuális Bevásárló és Szabadidő Központ rendszere, működése, működtetése, valamint minden olyan adat irat, gazdasági vagy gazdálkodási szokás, eredmény vagy technika, vagy az ezekből levont vagy keletkeztetett következtetés, ami gondolatban, szóban, papíralapon vagy elektronikusan jelenik meg, és az információ tulajdonosa még nem hozott nyilvánosságra).
Személyes adatok védelme és hozzájárulás az adatok kezeléséhez, feldolgozásához

Adatvédelmi Tájékoztató

Jelen adatvédelmi tájékoztató elfogadásával, a 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint önkéntesen és kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy az Üzemeltető (Továbbiakban: Szolgáltató), mint Szolgáltató a jelen weboldal látogatása, vagy az Szolgáltató, vagy szerződött Kereskedelmi és/vagy Szolgáltató partnerével történő telefonbeszélgetések során megadandó, az általam képviselt vállalkozás cégadatait és/vagy személyazonosító okmányon szereplő személyes adataimat (továbbá Személyes adataim) a szolgáltatás megvalósítása, szerződéskötés, céljából, legfeljebb a szerződéses kapcsolat fennállásának teljes időtartama alatt kezelje. Ez a tevékenység nem minősül a hatályos jogszabályok értelmében személyes vagy közérdekű adat kezelésének.
Mint jelen weblapot látogató és a Szolgáltatóval szerződéses kapcsolatban lévő, és azt előkészítő, valamint a fentiekben körülírt személyek, (továbbiakban Érintett), hozzájárulok ahhoz, hogy a szerződésben, és annak előkészületében rólam megszerzett, és általam megadott Személyes és vállalkozásom adatait a Szolgáltató harmadik személynek (Könyvelés, számlázás, ügyvéd, Informatikai osztály, hatóságok és azok ellenőrei) mint adatfeldolgozóknak átadja.
Mint Érintett, kijelentem, hogy a megadott Személyes, és vállalkozásomat érintő adataim a valóságnak megfelelnek, egyben kötelezettséget vállalok arra, hogy bármely, az adatokban történt változás esetén azt szerződött partnerré válásomkor, és a szerződés teljes hatálya alatt, haladéktalanul bejelentem az Szolgáltatónak.
Mint érintett szerződött partner ezennel és visszavonhatatlanul hozzájárulok ahhoz, hogy Szolgáltató a reklám tevékenységéhez vállalkozásom nevét tevékenységét, az általam forgalmazott termékeket, szolgáltatásokat, információt a tartalom megtartása mellett szabadon felhasználja. Nem járulok hozzá, viszont az általam közölt adatok megváltoztatásához, megmásításához, vagy olyan színben való feltüntetéséhez, ami árt az üzletmenetemnek, és/vagy vállalkozásomnak, és/vagy személyemnek.
Az Üzemeltető Szolgáltató kijelenti, hogy a Személyes adatokat kizárólag a szerződés nyilvántartási, számlázási, kapcsolattartást elősegítő célokból használja, illetve azokat csak ezen célok elérése érdekében továbbítja, a mindenkor hatályos adatvédelmi törvény előírásainak megfelelően. A Szolgáltató kijelenti, hogy a kezelt személyes adatokat kizárólag a célok megvalósításában érintett személyek ismerhetik meg.
Szolgáltató kijelenti, hogy személyes adatot, vagy közérdekű adatot nem gyűjt, nem használ fel, nem kezel és nem rendszerez.
A Bérlő adatai a szerződésben szerepeltett adatok, nem tartoznak az adatkezelés rendjét szabályozó jogszabályok hatálya alá.
A vevő a weblapra látogatásakor, a Szolgáltató részéről, nem beazonosítható, így a vevő adatot nem közöl, így tőle sem keletkezik kezelésre alkalmas személyes vagy közérdekű adat.
Jelen adatvédelmi tájékoztatót Szolgáltató azért közölte az érintettekkel, hogy és amennyiben tevékenysége során adatkezelésre alkalmas adatokkal találkozik, akkor az első pillanattól rendelkezzen az adatkezelést szabályozó rendelkezésekkel, és a munkatársai eszerint és a jogszabályokban előírtak szerint szakszerűen nyúljanak a megszerzett adatokhoz.
Szolgáltató, amennyiben kezelést igénylő adatok kerülnek a birtokába, akkor, megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságos, sérülésmentes tárolását. Szükség esetén kiépíti az ehhez szükséges adatkezelési rendszert, és vállalja annak jogszabályokban előírt működtetését.
Szolgáltató gondoskodni fog arról, hogy a tárolt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. Szolgáltató megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg.
A fenti kötelezettségvállalást a Szolgáltató az adattárolásban részt vevő munkavállalói részére is előírja.
A weboldal harmadik személyek által üzemeltett weboldalakra mutató linkeket tartalmaz, Bérlők Az ilyen weboldalakon található tartalom nem áll a Szolgáltató befolyása alatt.
A weboldalon a látogatás rögzítése végett a látogató számítógépének internet címe („IP cím”) naplózásra kerül, mely adat tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál.
A naplófájlban található adatok nem kerülnek összekapcsolásra egyéb személyes adatokkal, amely alapján az Ön vállalkozása, vagy személye azonosítható lenne.

VIS MAIOR

E fogalom alatt értendő minden olyan ok, eset, körülmény, amely előre nem látható, nem ellenőrizhető, és/vagy olyan, az Help Pláza Virtuális Bevásárló és Szabadidő Központ -ot érintő, de tőle független ok, amelynek felmerülése lehetetlenné teszi a Help Pláza Virtuális Bevásárló és Szabadidő Központ számára a jelen ÁSzF-ben vállalt kötelezettségek teljesítését.
A felek egyike sem vonható felelősségre a szerződéses kötelezettségek nem teljesítéséért abban az esetben, amennyiben azt részben vagy egészben Vis Maior eredményezi.
Amennyiben a Vis Maior annak felmerülésétől számított 15 (tizenöt) napon belül nem szűnik meg, bármely fél – a másik fél egyidejű értesítése mellett – megszüntetheti a szerződést, anélkül, hogy a másik fél kártérítési igénnyel léphetne fel.

Panaszkezelés, jogérvényesítés:

A Help Pláza Virtuális Bevásárló és Szabadidő Központ, jelen ASzF-ben körülírt gazdasági szereplő közötti jogvitát, először egymás között az Üzemeltetőhöz címzett postai úton a Székhelyének címére elküldött levélben, írásban, vagy a jelen ÁSzF-ben megadott és erre a célra rendszeresített e-mail címre küldött elektronikus levél útján, majd ennek sikertelensége esetén szakértők bevonásával, tárgyalás útján, ennek sikertelensége esetén, mediátor bevonásával kötelesek megpróbálni rendezni, és ennek sikertelensége után, - a fenti lépések megtételének igazolásával – léphetnek tovább valós, vagy vélt igazuk tisztázásának érdekében.
A Vevő és az Üzemeltető a Help Pláza Virtuális Bevásárló és Szabadidő Központ, egymással szerződéses kapcsolatba, jelen weblap használata során csak a használat idejére kerül, a vevő a beszerzési szándékának kielégítésére innen egy szolgáltató gazdálkodó szervezet, vagy intézmény weblapját keresi, fel és vele kerül szerződéses kapcsolatba, így a Vevő a termékkel, szolgáltatással, vagy információval kapcsolatos jogorvoslati panaszait, közvetlen a Bérlővel köteles rendezni.
Sem Vevő, sem Bérlő a kettőjük vitás kérdésébe Üzemeltetőt, sem mint vitát eldöntő felet, sem mint bírósági tanút az ügyben nem szerepeltetheti, a két fél az egymás között keletkezett vitás kérdését az Üzemeltető kihagyásával, egymás között köteles rendezni.
Az Üzemeltető és a Bérlő között keletkezett szerződéses jogviszonyban, a Bérlő panaszának elutasítása esetén a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényrendelkezéseinek, valamint a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet idevonatkozó szakaszainak megfelelően a Budapesti Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti fogyasztói jogvita rendezése érdekében.
Amennyiben a Bérlő a fogyasztói jogvitát online szeretné lefolytatni és rendezni, azt megteheti a http://ec.europa.eu/odr alatt található online vitarendezési platformon keresztül.
A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei: http://bekeltet.hu/ ; 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.; e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu, Fax: 06 (1) 488 21 86, Telefon: 06 (1) 488 21 31.

Vegyes rendelkezések

Az ÁSzF nem szabályozza a Szolgáltatás igénybevételének feltételeit, a Bérlő és a Vevő között létrejövő bármilyen szerződés megkötésének időpontjában.
Jelen ÁSzF a magyar jogszabályok figyelembevételével magyar nyelven készült és kerül lefordításra harmadik nyelvre. A harmadik országban megkötött szerződésekre, működésre vonatkozó rendelkezések, amennyiben jelen ÁSzF-ben szabályozott feltételektől eltérnek, úgy a fordításban a helyi előírások is/vagy megjelennek.
Jelen ÁSzF megfelel az Európai Unió tagállamaiban érvényes jogszabályoknak. Az Európai Parlament és a Tanács 1999. május 25-i 1999/44/EK irányelve (a fogyasztási cikkek adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak egyes vonatkozásairól), és a személyes adatok gyűjtéséről, feldolgozásáról és szabad áramlásáról szóló 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet idevonatkozó szakaszainak. A megjelenésért a helyi Területi Igazgató a felelős.
Amennyiben az ÁSzF vagy a Help Pláza Virtuális Bevásárló és Szabadidő Központ weblap tartalmainak magyar és harmadik nyelvű változata között eltérés tapasztalható, akkor a magyar nyelvű változat értelmezése az irányadó.
Ha az illetékes hatóság és/vagy bíróság az ÁSzF bizonyos rendelkezésének érvénytelenségét állapítja meg, akkor az adott rendelkezés érvénytelensége nem érinti az ÁSzF egyéb rendelkezéseit, amelyek továbbra is érvényben és hatályban maradnak.
Amennyiben az ÁSzF egyszeri vagy ismételt megszegése esetén az Üzemeltető nem gyakorolja a szerződésszegés kapcsán őt megillető jogokat, az semmilyen módon nem tekinthető joglemondásnak.
A jelen ÁSzF hatálya alá tartozó valamennyi érintett kijelenti, hogy jelen ÁSzF-et ismeri annak rendelkezéseit, magára nézve kötelező érvényűnek elfogadta.
A jelen ÁSzF hatálya alá tartozó valamennyi érintett kijelenti, hogy az egymás közötti kommunikációnak csak az írásban rögzített módját tudja elfogadni. A szóban tett nyilatkozatok, csak írásban rögzített formában történő rögzítés után kérhetőek számon.

Az ÁSzF hatályba lépése

A jelen ÁSzF 2017. november 01.én lép hatályba.