Karrier


Tisztelt Értékesítő!

Most indul egy a világon egyedül álló business rendszer. Ön előtt a lehetőség, hogy nálunk csináljon karriert, a Help Pláza Virtuális Bevásárló és Szabadidő Központ virtuális irodájának értékesítésével.
Segítsük közösen a KKV vállalkozásokat, és vigyünk Nekik sok-sok vevőt.
Ön nálunk lehet:

 • Értékesítő, és a jövedelme minden szerződés nettó összegének 10 %-a+ÁFA
 • Területi vezető, a jövedelme minden saját szerződése után 10 %+ÁFA, plusz az irányítása alatt lévő értékesítők szerződése után 2,5 %+ÁFA
 • Területi igazgató, és a jövedelme, minden saját szerződés után 10 %,+ÁFA és minden területi vezető és minden értékesítő szerződése után 2,5 %+ÁFA
 • A fenti összegeket, számla ellenében minden hónapban megkapja a szerződései után. Az elszámolás egyszerű, amennyi új Bérlő annyi a jövedelem. Az értékesítéshez minden segítséget megkap.
 • Pontosan töltse ki a szerződéses űrlapot és legyen nálunk sikeres!

A Név kitöltése kötelező.
A Székhely kitöltése kötelező.
A Cégjegyzék szám kitöltése kötelező.
Az Adószám kitöltése kötelező.
A Bankszámlaszám kitöltése kötelező.
A Ügyvezető igazgató kitöltése kötelező.
Az Értékesítő nevének kitöltése kötelező.
Az E-mail cím kitöltése kötelező.
A szerződés pontjait és az ÁSzF és az SzMSz rám vonatkozó részeit elolvastam és elfogadom

Önnek kortól, képzettségtől függetlenül lehetősége van értékesítőként részt venni a Help Pláza Virtuális Bevásárló és Szabadidő Központ szabad virtuális üzleteinek értékesítésében.

Értékesíthet Ön, az Ön által kiválasztott területen, vagy az Ön által kiválasztott termékcsoportnál, vagy szolgáltatóknál, vagy információ szolgáltatóknál. Választhat területet egy települést vagy várost, (városban körzetet, kerületet) egy kistérséget, egy megyét, egy országot.

Városi körzet, vagy kerület, település vagy kistelepülés csoport kistérség választása esetén az Öntől elvárt teljesítmény, havi átlagban napi egy szerződéskötés, ami havi minimum 22 szerződést jelen.
Megyei hatáskör választása esetén az elvárt napi szerződéskötés öt szerződés naponta, ami 110 szerződés havi átlagban.

Országos hatáskör választása esetén a második hónaptól napi 110 szerződéskötés az elvárt minimális szerződésszám, ami havi átlagban, 2420 szerződés, mint szerződési minimum.

Önt ha kéri megtanítjuk értékesíteni. Amennyiben van értékesítő gyakorlata, és vállalkozása, aki a jutalékát leszámlázza, akkor kössön szerződést az Üzemeltetővel és kezdjen dolgozni. Vizsgázzon le termékismeretből, kifogáskezelésből, és értékesítés kommunikációból és mehet dolgozni.

Amennyiben eredményei az elvárt szinten vannak akkor lehetősége van Területi vezetői előrelépésre. Itt a feladata az értékesítés mellett további értékesítők bevonása az értékesítésbe. Az értékesítők betanítása és munkájuk segítése felügyelete.

Amennyiben mint területi vezetőként kellő számú értékesítő dolgozik a kezei alatt, és hozzák a minimális szerződési darabszámot, akkor Ön Területi igazgatói szintre léphet. Itt számos olyan juttatása van, ami csak az igazgatói szinten vehető igénybe. Saját céges telefon, saját céges e-mail, egyre növekvő jövedelem, stb.

Van még egy értékesítési forma, a világhálón történő megkereséssel kötött szerződések köre. Itt elsősorban a termékcsoportokat érdemes választani. Például, az egyik értékesítő az élelmiszert, a másik a ruházatot, a harmadik a sporteszközöket, a negyedik a cipőt, és így tovább. Ítt területi megkötés nélkül, egy adott országban kezdheti meg a működését az értékesítő. Ezt a formát otthon ülő kismamáknak, mozgáskorlátozottaknak, egyetemistáknak, ajánljuk, de bárki aki csak otthoni munkát választ annak ajánlani tudjuk, mert garantáltan a munkával eltöltött időszakra járó „órabér” (amit a megkötött szerződések után kapott jutalékból lehet visszaszámolni) magasabb mint bármelyik másik hasonló munkával megkereshető összeg és itt az ügyfél soha nem fogy el.

A Help Pláza Virtuális Bevásárló és Szabadidő Központ Üzemeltetője, mint szerződő partner, az értékesítőt csak a vele kötött szerződéskor kapott értékesítő kód alapján megkötött Bérleti szerződések után tudja kifizetni, mint vállalkozót számla ellenében.

Kérem figyelmesen olvassa el a vállalkozói szerződést és azt értelemszerűen töltse ki, majd nyomja meg az enter billentyűt. A szerződés egy általunk aláírt példányát, Ön elektronikusan megkapja, rajta az Ön értékesítőkódjával, ami belépést enged az értékesítési felületre amit az értékesítés menüpont alatt talál.

A Help Pláza Virtuális Bevásárló és Szabadidő Központ virtuális üzleteinek értékesítési feltételei. Az értékesítők a 2008. évi XLVIII. törvény 3. § E törvény 5/C. § értelmében reklámközvetítői tevékenységet folytatnak, így rájuk a 2005. évi CLXIV. törvény szerinti kereskedelmi ügynökökre vonatkozó jogszabály nem vonatkozik.


 1. Megbízó, megbízza Szolgáltatót, hogy foglalkoztasson, és képezzen ki olyan értékesítőket, akik a Help Pláza Virtuális Bevásárló és Szabadidő Központ szabad virtuális üzleteinek értékesítését végzik.

 2. Megbízó kiköti, hogy Szolgáltató, csak olyan értékesítőt állíthat munkába, a Help Pláza Virtuális Bevásárló és Szabadidő Központ szabad üzleteinek értékesítésére, akik a kommunikáció, a termékismeret, a kifogáskezelés, és a számítógépes alapismeretből Nála sikeres vizsgát tettek.

 3. Megbízó a sikeres vizsgát tett kereskedőknek és/vagy csak a Szolgáltatónak, egy-egy értékesítői kódot ad. A kiemelt és kívánt megállapítást kérjük aláhúzni.

 4. Megbízó megbízza Értékesítőt, hogy az ismeretségi körébe, és azon kívül eső vállalkozásokkal, értékesítői ismertessék meg a Help Pláza Virtuális Bevásárló és Szabadidő Központ működését, és a bérletből származó előnyöket. Megbízza továbbá, hogy kellő érdeklődés esetén értékesítő a web-oldal „értékesítés” menüpontján keresztül szerződtesse a vállalkozót a Help Pláza Virtuális Bevásárló és Szabadidő Központ soron következő üzletének bérlésére. „Ne az értékesítő akarjon eladni, hanem a vállalkozás akarjon venni” alapfilozófia mellett az értékesítő feladata az érdeklődés felkeltése.
 5. Szolgáltató a fentiekben és az alábbi Szabályzatban körülírt feladat elvégzését vállalja és az általa kiválasztott területen, és/vagy termékcsoportban a Help Pláza Virtuális Bevásárló és Szabadidő Központ szabad üzleteinek értékesítését vállalja.
 6. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Szolgáltató, Megbízó felé elvárt havi teljesítés minimuma:
  • Városi körzet, vagy kerület, település vagy kistelepülés csoport kistérség választása esetén, egy szerződés értékesítőnként, ami havi átlagban 22 (huszonkettő)szerződés
  • Megyei hatáskör választása esetén az elvárt napi szerződéskötés öt szerződés, öt fős értékesítő csoport megléte és értékesítőnként egy szerződés naponta, ami havi átlagban 110 (egyszáztíz) szerződés.
  • Országos hatáskör választása esetén a második hónaptól napi 110 (száztíz) szerződéskötés az elvárt minimális szerződésszám, ami havi átlagban, 2420 (Kettőezer-négyszázhúsz) szerződés.
  • Egy termék kiválasztása esetében, a választott kizárólagos területre vonatkozó szabályok érvényesek.
 7. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést a Megbízó azonnali hatállyal jogosult annak az értékesítőnek a vonatkozásában, - az értékesítőkód visszavonásával – felbontani, aki a teljesítmény minimumot nem teljesíti.

 8. Megbízó vállalja, hogy teljesítésnek, a hozzá beérkező és hatályba léptetett szerződést fogadja el, ami a jelen szerződést aláíró felek közötti elszámolás alapja. ( Hatályba léptetett szerződés = A vállalkozó hiánytalanul és hibamentesen töltötte ki a szerződést és küldte el Megbízónak, a Megbízó kiállította és elküldte a díjbekérőt vállalkozónak, a vállalkozó a hat hónapra

  szóló bérleti díjat átutalta Megbízónak, és Megbízó a soron következő üres virtuális „üzletbe” a vállalkozást szerepeltette. A https:.//helpplaza.eu weblapon megjelenő vállalkozás = Hatályba léptetett szerződés = elszámolási alap)
 9. Megbízó vállalja, hogy amennyiben, Szolgáltatónak a minden hónap utolsó napján 20. órakor érvényes, az előző havi elszámolás óta a neki kiadott egy, vagy több értékesítési kód alatt „Hatályba lépett szerződéssel” rendelkező vállalkozások után a vállalkozó által kifizetett, ÁFA mentes bérleti díj 10 %-át + 27% ÁFA (Tíz százalék) összeget számla ellenében értékesítési díjként, az esedékességet követő hónap 10. napjáig megfizet.

 10. Megbízó vállalja, hogy amennyiben Szolgáltató a foglalkoztatott értékesítők száma és teljesítménye után Területi vezetőt is foglalkoztathat, akkor a területi vezető tevékenysége után járó, és a Területi vezető által felügyelt valamennyi értékesítő által hatályba léptetett bérleti szerződés vállalkozó által megfizetett nettó összegének további 2,5 % + 27 % ÁFA (Kettő és fél százalék) összeget az esedékességet követő hónap 10. napjáig, számla ellenében megfizet

 11. Megbízó vállalja, hogy amennyiben Szolgáltató a foglalkoztatott Területi vezetők száma és teljesítménye után Területi igazgatót is foglalkoztathat, akkor a területi vezetők tevékenysége után, az értékesítési kódjuk alatt megkötött és az általuk felügyelt valamennyi értékesítő által hatályba léptetett szerződés, vállalkozó által megfizetett nettó összegének, további 2,5 % + 27 % ÁFA (Kettő és fél százalék) összeget az esedékességet követő hónap 10. napjáig, számla ellenében megfizet

 12. Szolgáltató vállalja, hogy a bérleti díjjal fedezett idő lejárati napját megelőzően, felkeresi a jelen szerződés hatálya alatt megkötött szerződéseken szereplő vállalkozásokat és megelégedettségi kérdőívet töltet ki velük, és jelzi Megbízó felé, hogy küldheti a Díjbekérőt, ami alapján a vállalkozás a soron következő időszak bérleti díj számláját kifizeti.

 13. Szolgáltató vállalja, hogy a Megbízóval az Ő értékesítési kódja alatt szereplő, szerződéses kapcsolatban lévő vállalkozásokkal az értékesítési díj teljes időre történő átvétele ellenértékeként folyamatos kapcsolatot tart fenn. Minden vállalkozást negyedévente felkeres és velük megelégedettségi kérdőívet töltet ki. Felajánlja a keresőszavak felülvizsgálatában való részvételt, és a szükség szerinti csere lehetőségét.

 14. Szolgáltató kijelenti, hogy az érdekkörébe tartozó személyek által a Help Pláza Virtuális Bevásárló és Szabadidő Központ virtuális üzletének bérlete ügyében felkeresett és szerződtetett vállalkozások a Megbízó ügyfelei, szerződött partnerei. Szolgáltató vállalja, hogy Megbízó ügyfélkörével, szerződött partnereivel, a kapcsolat felvételt követő, vagy a fennálló szerződés hatályát vesztő időponttól számított egy évig szerződéses kapcsolatot nem létesít, és nem közvetít harmadik személy felé

  .
 15. Szolgáltató vállalja, hogy az általa foglalkoztatott értékesítők és azok vezetői, a felkeresett vállalkozásoktól készpénzt nem vesznek át. A Megbízóval kapcsolatos tevékenységük közben semmiféle számlát, nyugtát nem állítanak ki és fizettetnek ki a vállalkozóval. Megbízó és vállalkozó közötti pénzügyi kapcsolattartás csak Banki átutalással történhet.

 16. Szolgáltató vállalja, hogy a szolgáltatás nyújtása közben az egyik vállalkozással kapcsolatosan tudomására jutott információkat, a másik vállalkozással, vagy harmadik személlyel nem osztja meg.

 17. Szolgáltató vállalja, hogy a Megbízónak teljesített szolgáltatás során birtokába került személyes adatokat az adatvédelmi törvény rendelkezési szerint kezeli.
  Szolgáltató kijelenti, hogy a Megbízónak nyújtott szolgáltatásai közben megszerzett minden információ a Megbízó tulajdona.

 18. Megbízó kijelenti, hogy a nevében tevékenykedő értékesítő mindaddig használhatja értékesítő kódját, nevét, weblapját, és hivatkozhat Megbízóval megkötött jelen szerződésre, míg jelen szerződésben és ennek mellékleteiben szereplő valamennyi kötelezettségét teljesítette, és a bennük található szabályokat maradéktalanul betartotta.

 19. Szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az egymásról, és az együttműködésük során a Megbízó érdekkörébe tartozó harmadik személyekről megszerzett információt (információ = minden olyan adat, irat, szóban, elektronikusan vagy bármilyen más módon történt kinyilatkozás, vagy az ezekből levonható következtetés, amit az információ tulajdonosa még nem hozott nyilvánosságra) üzleti titokként kezelnek. Az üzleti titok megsértéséből adódó minden közvetett vagy közvetlen joghátrányért az üzleti titkot megszegő teljes anyagi és erkölcsi kötelezettségvállalással tartozik.

 20. Jelen szerződést bármelyik fél a másik félhez intézett elektronikus levélben, 30 napi felmondással mondhatja fel. Rendkívüli felmondásnak a törvényben meghatározott esetekben van helye. Felmondás esetén a felek kötelesek egymással elszámolni.

 21. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre az Általános Szerződési Feltételek, a Bérbeadónál rendszeresített egyéb szabályzatokban, a PTK. idevonatkozó szakaszai, különös tekintettel, a bérleti jogviszonyra, valamint a web kereskedelemre vonatkozó jogszabályok az irányadóak.

 22. Jelen szerződést szerződő felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helyben hagyólag írták alá. Jelen szerződés az aláírás időpontjától hatályos, és a felmondást követő elszámolás teljesítésével veszti hatályát.

A Facitus Global Kft mint Megbízó és szerződött partnere mint, Szolgáltató között létrejött szerződésben foglaltak teljesítési segédlete, a Szolgáltató részére, a Help Pláza Virtuális Bevásárló és Szabadidő Központ szabad üzletének értékesítését végző értékesítők felkészítéséhez.

Jelen értékesítési segédlet egy vázlat arra, hogy Szolgáltató minimálisan milyen típusú és tartalmú képzésben részesítse értékesítőket, és milyen területi jártasságról győződjön meg a vizsga során az értékesítőknél.
A képzés legfontosabb fejezetei:

 • Értékesítés formái
 • Kapcsolatfelvétel
 • Figyelemfelkeltés
 • Kommunikáció
 • Termékismeret
 • Kifogáskezelés
 • Értékesítés
 • Értékesítés lezárása
Értékesítés formái:
 • Telefonos értékesítés
 • Interneten keresztül történő értékesítés
 • Személyes megkereséssel történő értékesítés
 • Vegyes eszközökkel történő értékesítés

Telefonon történő értékesítés!
Telefonon keresztül történő értékesítésnél az értékesítőnek nagyon kitartónak és meggyőzőnek kell lennie, mert ez talán a legnehezebb értékesítési forma. Ilyen esetben az értékesítő telefonon keresi fel a partnert és a telefonon keresztül kell rávennie a hívott felet, hogy üljön számítógép elé, nyissa meg a https://helpplaza.eu weblapot, ott informálódjon a weblap tartalmáról, az olvasott információkat ültesse át az Ő üzletmenetére, tegye fel kérdéseit, amit az értékesítő megválaszol, majd döntsön úgy, hogy a szerződést kitölti és azt online elküldi, majd a kapott díjbekérőn szereplő összeget kifizesse Megbízónak.

Interneten történő értékesítés
Az értékesítő a számítógéppel és a világhálóval végzett értékesítése a legegyszerűbb értékesítési forma. Első lépésként felkeresi az ügyfelet egy figyelem felhívó elektronikus levéllel, majd folyamatosan (de kettőnél nem többször) újabb emlékeztető levelet küld a vállalkozásoknak. Ezzel az értékesítési formával lehet a legtöbb szerződést kötni, amennyiben a levél írója az értékesítő, rá tud hangolódni egy web-áruház üzemeltető hangulatára és tud hatni a levelével a másik fél érzelmeire.

Személyes megkereséssel történő értékesítés Személyes megkeresést minden esetben egy időpont egyeztető telefonos megkeresés kell, hogy megelőzze. Így a személyes megkeresés is az esetek nagy részénél vegyes eszközökkel történő értékesítés. A kapcsolatfelvételnél az első feladat a figyelem megszerzése. Amennyiben a másuk fél érdeklődését megszereztük, akkor az más fél siker. A személyes találkozó egyeztetésénél, jó ha már amikor az értékesítő az időpontot egyezteti, akkor felhívja a figyelmet a https://helpplaza.eu weblapra, hogy a találkozó alkalmával a partner érdeklődését, már az Ő által feltett kérdésekre adandó válaszokkal megszerezte az értékesítő. Az értékesítő, amikor látja, hogy nem kap figyelmet, érdeklődést, akkor ne is kezdjen bele a termékismertetőbe, mert a válasz minden esetben az elutasítás lesz. Ilyen esetben az értékesítő térjen ki az értékesítés elöl és egy új időpontot egyeztessen. Jobban jár, mert legalább az ügyfele megmaradt. Soha ne felejtse el az értékesítő a tárgyalás, az értékesítést lezárni és amikor a vállalkozó a szerződést kitöltötte, és elküldte Megbízóhoz, tehát a bérlet mellett döntött, akkor az értékesítő erősítse meg a döntésében, hogy jól döntött és hívja fel a figyelmét a vállalkozásnak, a keresőszavak fontosságára, és a bérleti díj befizetésére, a díjbekérő alapján.

Vegyes értékesítés:
Vegyes értékesítésről akkor beszélhetünk, amikor több lehetőséget, eszközt összekapcsolunk. Ilyen esetekben is érvényesek az értékesítés általános szabályai, csak ilyenkor pergősebb az értékesítés. A vegyes értékesítési formánál az értékesítőnek nagyon kell ismernie az értékesítés fogásait, hogy minden esetben először az értékesítő magát, utána a terméket adja el, és az értékesítés lépéseit még szigorúbban be kell tartani. A legnehezebb értékesítési formák közé tartozó forma, abban az esetben, ha a végső értékesítés telefonon zajlik. A vegyes értékesítés nehézségét, alapjába véve az értékesítés kori eszköz nehézségi foka és a bevezető eszköz nehézségi fokának keveréke adja.

Kapcsolatfelvétel, figyelemfelkeltés:
A kapcsolatfelvétel a majdani szerződött partnerrel kétféle lehet:

 • Ismert, vagy ajánlott partner - meleg kapcsolat
 • Ismeretlen partner - hideg kapcsolat
A kapcsolatfelvétel formái:
 • Személyesen,
 • Telefonon,
 • Interneten,
 • Táv kapcsolatfelvétel, mutogatással, vagy tárggyal

Minden formában ügyelni kell a másik fél szokásaira és stílusára. Az értékesítésnél sok esetben a kapcsolatfelvételkor dől el minden. Kell hogy az értékesítőnek legyen egy személyiségre ráérző képessége. Itt a nők előnyben vannak, mert minden esetben a férfi mutatkozik be először a hölgynek, így Ő ad először információt magáról, és ennek birtokában, sokszor az értékesítő már ki tudja találni, hogy a partner szívéhez, melyik a legrövidebb út, mivel, milyen stílussal lehet pozitív érzelmet kiváltani és a figyelmet megszerezni.

Kommunikáció!
A kommunikáció nem más, mint amikor az egyik fél a másik félnek gondolatot továbbít, amit a másik fél fogad és arra reagál. Egyszóval kommunikációnál szükség van a két félre, az információt adó, és vevő félre, aki a kapott információra reagál.
A kommunikáció történhet:

 • szóban,
 • írásban,
 • metakommunikációval,
 • tárggyal,

A szóban történő kommunikációnál a figyelmét akkor tudjuk megszerezni a partnernek, egy másik embernek, ha a beszédünk érthető világos, és a mondandónk a másik embert érdekli. Két férfi ha nem azonos és mindkettő számára érthető nyelven közvetíti a gondolatát, akkor a másik fél azt soha nem fogja érteni, így nem fog oda figyelni és nem vált ki belőle a kommunikált gondolat érzelmeket. Ezek alapján a cél egy értékesítésénél, hogy a kommunikált gondolat a másik félből pozitív érzelmet váltson ki és Ő arra reagálva tartsa fenn a kommunikációs láncot.

Termékismeret:
Az értékesítőnek az első feladata, hogy a weblapon megtalálható valamennyi információt megtanulja és értelmezze. Második feladata, hogy pontosan tudja, hogy mit hol talál meg. Amikor idáig eljutott akkor lehet azt mondani egy értékesítőről, hogy ismeri a terméket.

Kifogáskezelés:
Sokan abba a hibába esnek, hogy önálló részként fogják fel a kifogáskezelést, pedig egy szépen felépített értékesítő stratégia mellet előre tervezhető, vagy előre bele van tervezve az a fajta kommunikáció, amire a partner biztosan rákérdez. Ilyenek azok a meghatározó kérdések amiről a termékismertetés során nem beszél az értékesítő, hogy adjon kérdezési lehetőséget, de a többi része az ismertetőnek profi kell, hogy legyen. Mi felsorakoztattunk egy pár gyakori kérdést, és megadtuk rájuk mi a választ. Ezek példa válaszok. A termék pontos ismerete után mindenki a szókincsének és saját stílusának megfelelő válaszokat adhat a feltett kérdésekre a figyelem fenntartása végett.

A leggyakoribb kérdések és az azokra adható válaszok:

 1. Mi a hasznom a Help Plázához csatlakozásomból?
  Ha csatlakozik, akkor részese lesz egy olyan közösségnek, ahol a Help Pláza elvégzi Önnek a vevőtoborzást, növeli az ismertségét.
 2. Megengedhetem-e magamnak a bérletet?
  Gondoljon bele, abba, hogy a bérleti díj annyi, mintha naponta venne 2. deciliter benzint, hogy azzal autóval felkeresse a vevő jelölelteket, hogy ezzel növelje forgalmát, mire lenne az elég? Sokat spórol a bérlettel, sokkal több vevője lesz ha velünk szerződik.
 3. Mit garantál a Help Pláza?
  A Help Pláza azt garantálja, hogy minimum öt évig működik, hogy a bérlő és vevőkört állandóan bővíti, így az Ön ismertségét növeli.
 4. Mitől lesz nekem több vevőm, megrendelésem?
  Az ismertségen keresztül, a jól megválasztott keresőszavak hatására, az egyre növekvő számú vevők miatt és mert a Help Pláza a legkorszerűbb értékesítési forma.
 5. Honnan fogják tudni a vevők, hogy én a Help Plázában vagyok megtalálható?
  Minden területen a hirdetjük folyamatosan a Help Plázát, és a vevő a keresőbe beütött ön által megadott keresőszó kiválasztásával, megtalálja Önt és minden bérlőt aki a keresőszó alatt megtalálható.
 6. Ha minden konkurensem itt lesz, akkor miért engem választ a vevő?
  A Help Pláza nem árgép, nem befolyásolja a vevőt, csak megadja számára a választás lehetőségét, és minden vevő más szempont szerint választ, és akinek az Ön termékére, vagy szolgáltatására van szüksége, az Önt választja, így csak elégedett vevője lesz kevés reklamációval, kevés visszaküldött árúval. Stabil üzletmenettel.
 7. Mennyi kedvezményt kaphatok ha szerződést kötök?
  2017. december 31- ig realizált bérlet után 20 %-ot, és amennyiben üzleti partnereit behozza bérlőnek, akkor minden bérlő után 10 % kedvezményt kap a bérleti díjból. 10 partner esetén Önnek ingyenes a bérlet.
 8. Számlát kitől és mikor kapok?
  Amikor a bérleti díjat kifizette, akkor a Help Pláza üzemeltetője Help Autó Szoc Szövetkezettől 24 órán belül elektronikus számlát kap.
 9. Az ÁFA visszaigényelhető?
  Természetesen igen
 10. Milyen tevékenységnek minősül a Help Pláza Virtuális Bevásárló és Szabadidő Központ szolgáltatása, reklám vagy bérleti díjról kapok számlát?
  Ön egy virtuális üzletet bérel, így bérleti díjról kap számlát.
 11. Kit kereshetek ha módosítani akarom a weblapom, vagy a kereső szavakat?
  Ön az értékesítővel és a területi igazgatóval áll napi kapcsolatba, hozzájuk fordulhat minden kérésével. Minden ilyen változtatás Önnek ingyenes.
 12. Van-e lehetőségem több bérlemény bérlésére, és akkor milyen kedvezményt kapok a bérleti díjból?
  Ugyan az a válasz a kérdésre, mint a 7. pontra
 13. Hogy tudom felmondani a bérleti szerződést?
  Elektronikus levélben a de bérleti díj visszaigénylésre nincs lehetősége, vagy a következő évi bérleti díjat nem fizeti ki és a szerződés automatikusan megszűnik, a szolgáltatással együtt.
 14. Honnan tudok és mennyiért web-áruházat bérelni?
  A Help Pláza weblapon keresztül a mérettől függően a Help Pláza üzemeltetőtől
 15. Ki tölti fel áruval a web-áruházat?
  Természetesen Ön, mivel Ön a kereskedő aki a kereskedelmi tevékenységet folytatja.
  Beleszól-e valaki az árképzésembe?
  A Help Pláza nem szól bele a bérlő üzletmenetébe, igy a válasz, senki.
 16. Nagykereskedésem van bérelhetek-e virtuális üzletet?
  Természetesen igen.
 17. Ki szállítja ki a terméket és mennyiért?
  Minden bérlő a saját üzletmenetéről maga gondoskodik és Önmaga bonyolítja le a vevővel az üzletet.
 18. Hogy tud fizetni a vevő a Help Plázában?
  Minden vevő maga oldja meg a vevővel való kapcsolattartást és üzletmenetet, amibe a fizetés is beletartozik.
 19. Tudok-e más módon bérleti díjat fizetni, részletekben, vagy forgalom növekedés után?
  Nem, mert az Ön szerződött partnere a Help Pláza Virtuális Bevásárló és Szabadidő Központ bérbe ad Önnek egy virtuális üzletet, függetlenül az Ön üzletmenetétől.

Átolvasta Ön a Bérleti szerződést? Van a szerződéssel kapcsolatos kérdései? Ha vannak, akkor menjünk végig a szerződés pontjain. Felhívom a figyelmét, arra a lehetőségre, hogy a bérleti díját 2018. december 31,-ig 20 %-val olcsóbban bevezető áron 20.-€/hónap összegben számlázzuk, és amennyiben szerződést köt 2018-ra, akkor a 2017 évi bérleti díjat elengedjük.
Értékesítés:
Amikor idáig elértünk akkor már csak az értékesítés van hátra. Felvettük a kapcsolatot – felkeltettük irántunk és a termék iránt a figyelmet – létrejött a kommunikáció – megismertettük a terméket – válaszoltunk minden feltett kérdésre – kezeltük a kifogásokat – ott vagyunk az üres kapu előtt a labdával, már csak be kell rúgnunk a gólt. Sok kezdő értékesítő itt vérzik el, mert azt hiszi, hogy nyert csatája van és most már Neki mindent szabad. Téved. Az értékesítésnek éppen olyan feszes koreográfia mellett és látszólag érzelemmentes tevékenységnek kell lennie, mint a többi lépése az értékesítésnek. A másik tévedés lehet, hogy az értékesítést az értékesítő egy kapcsolat lezárásának tekinti. Pedig a bizalom akkor marad fenn a másik félben, ha az értékesítő úgy gondolja és minden módon azt kommunikálja, hogy ez egy kapcsolat kezdete, mert akkor a partner biztos lehet benne, hogy ha a termékkel kapcsolatban a partnernek kérdése támad, akkor bátran fordulhat értékesítőhöz. Ez egy nagyon fontos garanciális eleme az értékesítésnek.

Értékesítés lezárása:
Két fél kommunikációjánál a felkészültebb és erősebb egyéniség akarata érvényesül. Itt még nem ért véget az értékesítés, ha az értékesítő a terméket értékesítette. Sok vevő szeret kibújni a döntés kényszere alól. Az emberek, ha újjal találkoznak, akkor általában nehezen döntenek. A döntés egyfajta elkötelezettséget jelent számukra, amit nem szeret az ember általában.
A fentiek miatt nagy jelentősége van annak, ha egy értékesítő, a megtervezett kommunikációjával eljut odáig, hogy a partnere a termékét megvette, bérletet kötött a Help Pláza Virtuális Bevásárló és Szabadidő Központ virtuális üzletére, ebből még könnyen kihátrál, könnyen gondolja meg magát. Az értékesítőnek ezt nem szabad hagyni. Ilyenkor ha bejön valaki harmadik személy a partner környezetéből, az egy ajándék, mert az értékesítő azonnal támogatja a partnert, hogy mesélje el a harmadik személynek, hogy milyen jó üzletet kötött. A harmadik személy kérdéseire részben az értékesítő válaszoljon, ami az Ő kompetenciája. Itt lehet nagyon megerősíteni a partner döntését, mert ilyen esetben a harmadik személy is és az értékesítő is két oldalról támogatja a döntésben a partnert. Amikor nincs ilyen szerencsénk, akkor mi magunk menjünk végig mégegyszer a partnerrel a termék jelentősebb pontjain kiemelve a z előnyeit, és a végén gratuláljunk a partnernek, hogy milyen jól döntött és ezt követően összecsomagolhatunk és elköszönhetünk. Ne felejtse az értékesítő megadni elérhetőségét, hogy a partner további kérdésekkel felkereshesse az értékesítőt. (Ez, hogy a partner további kérdésekkel felkeresi az értékesítőt, a legritkább esetekben szokott megtörténni, kivéve, ha a partnernek egyéb oka van az értékesítő felkeresésére.)